Räpina valla üldplaneeringu avalikud arutelud lükkuvad maikuusse

29.11.21

Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatud § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

 

Toimetaja: ALEKSEI RAUD