Räpina valla üldplaneeringu avalikud arutelud

2.05.22

Räpina valla üldplaneeringu planeerimisseaduse  § 87 kohane avalik väljapanek toimus 04. märtsist kuni 7.aprillini.  Avaliku väljapaneku aja jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekusid arvamused/ettepanekud kahelt ministeeriumilt, ühelt mittetulundusühingult ja kuuelt maaomanikult/kohalikult elanikult.

Räpina Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
   17. mail algusega kell 14.00 Mehikoorma teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik)
   17. mail algusega kell 17.00 Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik)
   19. mail algusega kell 17.30 Räpina Aianduskooli saalis (Aianduse 6, Räpina linn)

Avalikul arutelul tutvustab Räpina Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Avalikul arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine (eelkõige juhul, kui soovid osaleda läbi veebikeskkonna). See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab vajadusel korraldada distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda e-kirjaga vald@rapina.ee ja telefoni teel 7999500.

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 16. mai tööpäeva lõpuks.