Jäätmemajandus

Kohaliku omavalitsuse organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta (nt prügila, ümberlaadimisjaam) või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem  ja illegaalne prügistamine. Räpina vald osales koos Setomaa vallaga jäätmeveo ühishankes. Riigihankel osalenud  ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused. Omavalitsuste ja AS Eesti Keskkonnateenuste vahelise lepingu eeldatav lõpptähtaeg on 30.10.2025.


AS Eesti Keskkonnateenused kontaktandmed:

AS Eesti Keskkonnateenused - Artelli 15, Tallinn 10621
tel. (+372)  738 67 00
faks (+372) 640 08 99

info@keskkonnateenused.ee

tartu@keskkonnateenused.ee

Kõik kõned salvestatakse.

Lühinumbrile helistades kehtib tavahind, millele lisandub operaatori teenustasu (EMT võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min ja Elisa võrgust 0,30 €/min).
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00

www.keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest.

Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad lepingu numbri järgi internetist päringuga teenusepakkuja veebilehelt:


Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri:

JÄÄTMETEST ÜLDISELT

Tavajäätmed -  on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.

Igal inimesel peab olema võimalus viia oma olmejäätmed prügikonteinerisse, mis aga eeldab prügiveolepingu olemasolu. Jäätmekäitlusettevõte paigaldab vastavalt tellimusele prügikonteineri ja tühjendab selle graafiku alusel.

Papp ja paber – küttekolletes põletada ei ole soovitav, sellepärast, et paberi põletamine tahmab lõõre, tekitab pigi ja reostab välisõhku. Papp ja paber on jäätmetena üldiselt kõige lihtsamini muust prügist eraldi kogutavad ja taaskasutatavad materjalid. Pappi- ja paberit eraldi kogudes annad olulise panuse keskkonna heaks, sest suur hulk puid jääb metsa kasvama ja ka mitmed muud tootmisel kasutatavad loodusvarad raiskamata. Sobivad ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, ümbrikud, pappkastid ja –karbid jms.

Paberi ja papi jäätmed saab tasuta viia paberi ja papi konteinerisse, mis asub:

 • Räpina linn -  Rahu 9 (Räpina jäätmejaam)

Pakend - on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Sinna alla loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendeid saab tasuta viia viia segapakendi konteineritesse, mis asuvad:

 • Rahumäe küla – Rahumäe 6
 • Räpina linn – Aia 10
 • Räpina linn – Võhandu 51
 • Räpina linn – Hariduse 3
 • Räpina linn – Kastani 34 (Metsa-Kastani tn nurk, veetorni juures)
 • Räpina linn – Vabaduse 34
 • Räpina linn – Nooruse 4
 • Räpina linn – Võõpsu 34a
 • Räpina linn – Võhandu 44
 • Räpina linn – Räpina jäätmejaam
 • Räpina linn – Võru 3/5
 • Naha küla – Kalsa bussipeatus
 • Räpina linn – Nooruse 2
 • Räpina linn – Sireli 3
 • Leevaku – Leevaku kauplus
 • Linte – kortermajad
 • Räpina linn – Kooli 5
 • Ruusa – AO kaupluse juures

Segapakendi konteinerisse sobivad: jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid); plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid; toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid; konservkarbid ja -purgid; kartongist piima- ja mahlapakendid; kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid, joogipudelid, kilekotid, pakkekile.

Klaaspakend - Värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm. puhtad klaaspakendid. Kui eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole võib klaaspakendi panna segapakendi konteinerisse.

Klaaspakendeid saab viia klaaspakendi konteinerisse mis asub:

 • Räpina linn – Rahu 9 (Räpina jäätmejaam)
 • Ristipalo – Ristipalo majad
 • Võõpsu – Kaupluse juures

Ohtlikud jäätmed - on jäätmed, mis oma ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju tervisele või keskkonnale. Need jäätmed tuleb koguda liigiti (eraldi segaolmejäätmetest) ja toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ohtlikud jäätmed on akud ja patareid, elavhõbedalambid, kraadiklaasid, vanaõli, õlifiltrid, lahustid, värvid, liimid, vaigud, ravimid ja kemikaalid, happed ja soolad, aerosoolpudelid jms.

Eraisikutelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu Räpina jäätmejaamas (Rahu 9).

Juriidilised isikud peavad tekkinud ohtlikud jäätmed üle andma saatekirja alusel vastavat luba omavale ettevõttele.

Elektroonikatoodete jäätmed - kodutehnika, elektritööriistad ning kõik muu, mis töötab elektriga.
Uut seadet ostes on võimalik vana jätta kauplusesse tasuta! 13. jaanuarist 2005 hakkas kehtima tootjavastutus elektri- ja elektroonikatoodete jäätmetele, mis tähendab, et tootjad on kohustatud need tasuta tagasi võtma. Kauplusesse võib viia sama liiki seadme, mida Teile sealt müüakse.

Elektroonikatoodete jäätmeid võetakse vastu Räpina jäätmejaamas (Rahu 9).

Vaata ka :