Varjupaik ja turvakodu

17.10.23

Varjupaigateenus on vältimatut abi vajavale täisealisele inimesele, kes abi saamata võib sattuda tema elu ja tervist ohustavasse olukorda. Teenust võivad vajada näiteks perevägivallaohvrid, kodutud, kuid ka inimene, kes on bussist maha jäänud ning kellel puuduvad rahalised vahendid hotellis ööbimiseks. Teenuse raames peab abi vajavale inimesele olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalused ja turvaline keskkond.

 

Varjupaigas peab olema personal, kes on pädev hindama tekkinud olukordi ning vajaduse korral neile reageerima, näiteks kutsuma kiirabi, politsei. Kui inimene viibib abivajamise hetkel väljaspool oma rahvastikuregistrijärgset kohalikku omavalitsust, peab varjupaigateenust kui vältimatut abi, korraldama see kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil inimene hetkel viibib. Kohalik omavalitsus peab varjupaigateenuse saajale pakkuma nõustamist ja abi toimetulekut takistavate probleemide lahendamiseks, näiteks võimalust taotleda toimetulekutoetust, osutama abi dokumentide taotlemisel jmt. Varjupaigateenus on ajutine abimeede.

 

Lähim teenuse osutaja

 

Varjupaik on ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus. Lähim varjupaik asub Tartus, aadressil Peetri 16c (endine Lubja 7)

 

Võrumaa Naiste Tugikeskus MTÜ-s pakutakse lähisuhtevägivalla ohvriks olnud naistele ja nende lastele ööpäevaringselt varjupaigateenust ning soovi korral pikemaajalist tuge ja abi.Lähisuhtevägivalla all kannatavad naised võivad helistada telefonil 5283615 või kirjutada e-mailil vorunaistevarjupaik@gmail.com, kirjadele vastatakse 24 tunni jooksul.

 

Täiendav informatsioon

 

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 5143178

Karmen Kukk, telefon 5143217

Eve Kivioja, telefon 5143261

Mari Kolbakov, telefon 5226173

 

Lastekaitsespetsialist Ave Kõlli, telefon 53063615

E-post: vald@rapina.ee