Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Transpordikulude hüvitamine noore huvihariduses ja -tegevuses osalemisel

Transpordikulude hüvitamine

Juhul, kui 7-19-aastase Räpina valla noore huvihariduse või -tegevusega tegelemise paika ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks tegevustes osalemist, on lapsevanemal võimalus taotleda isikliku sõiduauto transpordikulude hüvitamist.

 

Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele kvartaalselt transpordikulude hüvitamise taotluse, millele tuleb muu hulgas märkida vastavas ajavahemikus tehtud sõitude arv ning huvikooli või -ringi ja elukoha vaheline kaugus. Vastav vorm on leitav Räpina valla kodulehel Blanketid - Räpina Vallavalitsus (rapina.ee) ja Räpina haldushoone II korrusel. Taotlus tuleb esitada:

 

  • hiljemalt 20. märtsiks detsembrist veebruarini tehtud kulutused
  • hiljemalt 20. juuniks märtsist maini tehtud kulutused
  • hiljemalt 20. septembriks juunist septembrini tehtud kulutused
  • hiljemalt 20. detsembriks oktoobrist novembrini tehtud kulutused

 

Ühistranspordikulude hüvitamine

Räpina vallavalitsus hüvitab noore huvihariduses või -tegevuses osalemise ühistranspordikulud eelarveliste vahendite olemasolul. Tänu riigieelarvest eraldatavale huvihariduse ja huvitegevuse toetusele, on noorte transpordikulude hüvitamisega kaasnevate kuludega valla eelarves arvestatud.

 

Ühistranspordikulude hüvitamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt iga kuu 10. päevaks avalduse koos eelneval kuul ostetud ühistranspordi piletitega. Avalduse vorm on leitav Räpina valla kodulehel aadressil Blanketid - Räpina Vallavalitsus (rapina.ee) ja Räpina haldushoone II korrusel.

 

 

Lisainfo:

Heli Uustal

Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

e-post: heli.uustal@rapina.ee

telefon: 799 9511 või 5035659