Sotsiaalosakonnas 17.-19. septembril seoses koolitusega vastuvõttu ei toimu.

Uudised ja teated

Teade korteriühistutele

19.09.2019

Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekute küsimine. Räpina Vallavalitsus annab teada, et on valminud Räpina v...  Loe edasi »

Kalender

KÕIK SÜNDMUSED