Dokumendiregister

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Räpina Vallavolikogu ja Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Dokumendiregister kodanikule
Dokumendiregister ametnikule
Dokumendiregistri kasutusjuhend
Isikuandmete kaitse

Dokumendiregistri otselingid:
- Vallavolikogu määrused
Vallavolikogu otsused
Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud
Vallavolikogu istungite protokollid

- Vallavalitsuse määrused
Vallavalitsuse korraldused
Vallavalitsuse istungite protokollid