Ühisveevärk ja kanalisatsioon

26.01.22

AS Revekor on Räpina valla majandusettevõte kelle tegevusalaks on ka veemajandus.

Veemajanduses tegeldakse puurkaevude ja veetrasside hoolduse, ekspluatatsiooni ja remondiga. Hooldatakse ja tagatakse puhastusseadmete nõuetekohane töö. Konkurentsiamet kooskõlastas 15.05.2015  otsusega nr. 9.1-3/15 007  AS Revekor poolt esitatud vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse. Hinnad hakkavad kehtima alates 01.07.2015.a. tarbitud veeteenuse eest. Seoses sellega palub AS Revekor teatada kõigil klientidel veemõõtja näidud seisuga 30.06.2015.

Vee-ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Räpina vallas      (ilma käibemaksuta)

Tasu võetud vee eest

0,906 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,262 €/m³

Abonenttasud

 

Veemõõtja kuni 15 DN

1,00 €/kuu

Veemõõtja kuni 15 DN* (üks veeteenus)

0,50 €/kuu

Veemõõtja 20 DN

1,33 €/kuu

Veemõõtja 25 DN

1,66 €/kuu

Veemõõtja 32 DN

2,13 €/kuu

Veemõõtja 40 DN

2,66 €/kuu

Veemõõtja 50 DN ja üle

3,33 €/kuu

Revekor AS
Registrikood: 10135942
Hariduse 1 
64505 Räpina
Tel. 796 1368 
revekor@revekor.ee

 

 

 

 

AS EMAJÕE VEEVÄRK pakub Räpina vallas ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenust Mehikoorma alevikus ja Aravu külas.

Üldaadress:
AS Emajõe Veevärk 
Sõbra 56 (viies korrus)
50106 TARTU
Reg. kood 11044696

www.evv.ee

E-post: evv@evv.ee 
Telefon: (+372) 731 1840
SEB Pank a/a     EE371010220077187014
Swedbank a/a    EE412200221039582491

__________________________________________________________________________

Üldine info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav nii eesti kui vene keeles ka AS-i Emajõe Veevärk kodulehelt

Eesti keeles: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

Vene keeles: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/

Avariidest teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
Telefon: (+372) 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: (+372) 731 1840 (Tööajal 8.00-17.00)

__________________________________________________________________________

VEETEENUSTE HINNAKIRI

 

AS Emajõe Veevärk veeteenuste hinnakiri https://www.evv.ee/1484-2/