Laste tugiisik

28.04.22

Tugiisiku tegevuseks on ühe või mitme isiku abistamine kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas. Tugiisiku tegevuse eesmärgiks võib olla ka lapse hooldamise ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Tugiisiku peamised tegevused töös täiskasvanutega on jõustamine ja juhendamine. Jõustamist (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) vajavad kõik tugiisikute kliendid ning paljud neist ka juhendamist konkreetsete toimingute läbiviimiseks (kodused tööd, asjaajamised jm.) või tegevuste planeerimiseks. Tugiisiku teenus aitab vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada, parandada või takistada toimetulekuvõime suurt langust. Täiskasvanu tugiisik kohtub oma kliendiga mistahes kliendile sobivas kokkulepitud kohas: tema kodus,  mõnes asutuses, söögikohas vm. 

Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema, on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks või abistab õppimisel, aitab vajadusel last suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab last enda eest hoolitsema jms. Tugiisiku teenust saav laps elab oma kodus (sh asenduskodus) ning kohtub tugiisikuga regulaarselt nii oma kodus kui ka teistes kokkulepitud kohtades, alati lapsevanema teadmisel ja nõusolekul.

 


Tugiisiku teenuse sihtgrupid

  • Lapsevanemad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  • Lapsed, kes vajavad abi asenduskoduteenusel, perekonnas hooldamise teenusel või turvakoduteenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
  • Lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama asumisel;
  • Lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu;
  • Lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega.

 

Kuidas tugiisikuks saada?

Kõigepealt võiks mõelda, kelle tugiisikuks (millise sihtgrupi) soovitakse saada ning millised eeldused endal juba selleks tööks olemas on (isikuomadused, elu- ja töökogemused ning teadmised). Seejärel tuleks planeerida (tugiisiku)koolitusel osalemine ning küsida infot töötamisvõimaluste kohta kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt. Tugiisikuna saab töötada nii väikese koormusega vabatahtlikkuse alusel kui ka tasu eest igapäevaselt täiskoormusega. Tugiisiku teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping ka juhul, kui tugiisik töötab vabatahtlikkuse alusel.   

Tugiisikute koolitused keskenduvad tavaliselt tööle mingi konkreetse sihtgrupiga. Samas võib ennast täiendada ka teistel kursustel, kus õpetatakse suhtlemisoskusi, tööd lastega jm vajalikku.