SA Räpina Kultuurkapital

 

 

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:

1) toetada materiaalselt valla taidluskollektiive ja teisi kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;

2) toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
3) toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne sündmuste programm, mis pakub elamusi igale vanusegrupile;

4) anda välja toetusi ja stipendiume. 

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi;
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi;
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi;
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks;
5) rahalist kasumit teenivaid projekte;
6) palgatööjõudu;
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

Rohkem infot, alusdokumendid, taotlus- ja aruandevormi leiab SA Räpina Kultuurkapital kodulehelt: www.rapinakultuurkapital.ee