Perelepitus

9.03.14
Perelepitus on läbirääkimiste protsess, millega lapsevanemad lepivad erapooletu lepitaja suunamisel kokku lapse tulevases elukorralduses ja elatisraha maksmises. Perelepitusteenuse eesmärgiks on leida lapsele soodne lahendus edasises elukorralduses hoolimata vanemate purunenud peresuhetest. Perelepitusteenust osutab sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist, kes on läbinud Sotsiaalministeeriumi koolituse „Perelepitajate koolitusprogramm".