Nõustamine

10.03.14

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku ja iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Sotsiaalnõustamise saamiseks tuleb isikul pöörduda sotsiaalosakonda, helistada teabe saamiseks telefoni teel või saata päring elektrooniliselt.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine aitab inimesel paremini aru saada iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest, et analüüsida ja lahendusi otsida isiklikus elus tekkinud kriisidele ja probleemidele. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on edendada inimese iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.

Psühholoogilise nõustamisteenuse vajamisel tuleb pöörduda kas sotsiaaltöötaja, perearsti või otse psühholoogi poole.

Võlanõustamine

Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid. Võlanõustamisteenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

Võlanõustamise vajamisel tuleb pöörduda kas sotsiaaltöötajate või võlanõustaja poole.

Juriidiline nõustamine

Jurist SALLY PUKK osutab õigusabi nõustamist Räpina vallas tegutsevatele ettevõtjatele ettevõtlusega seotud küsimustes. Vaba nõustamisaja piires osutab teenust Räpina vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja Räpina vallas elavatele inimestele.

TEENUS ON TASUTA.

Teenuse osutamisse puutuv informatsioon on konfidentsiaalne ja jurist ei edasta seda kolmandatele isikutele. Jurist võtab vastu iga kahe kuu tagant neljandal kolmapäeval  ajavahemikus 11.00 – 15.00.

Aeg vajalik ette broneerida Räpina Äriabikeskuses, telefonil 521 8202 või e-mailil leo@ariabi.ee