Lastekaitse

3.08.20

Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja abi osutamist kohaliku omavalitsuse territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Kohalikes omavalitsustes on lastekaitse korraldamiseks tööle võtnud lastekaitsetöötaja või andnud vastavad ülesanded sotsiaaltöötajale.

Räpina valla lastekaitsetöötaja on:

Ave Kõlli Lastekaitsespetsialist 799 9514 53063615 ave.kolli@rapina.ee
Astrid Laur Sotsiaaltööspetsialist  730 3433 526 8166 astrid.laur@rapina.ee