Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks

23.08.18

Toetus määratakse üks kord aastas nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks koolieelikutele või Räpina valla munitsipaalkooli õpilastele, kes õpivad statsionaarse õppekava alusel ning kel esineb vajadus nägemist korrigeerida.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele koos kulusid tõendava dokumendiga.

Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks on 50 eurot.

Informatsiooni toetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annavad vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.03.2018  määrus nr 12 „Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord"