SA Räpina Kultuurkapital

 

 


SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:

 

  • toetada materiaalselt valla taidluskollektiive ja teisi kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;
  • toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
  • toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne sündmuste programm, mis pakub elamusi igale vanusegrupile;
  • anda välja toetusi ja stipendiume. 


Üldjuhul SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:

 

1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi;
2) valla hallatavate asutuste põhimäärustest tulenevaid tegevusi;
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi;
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks;
5) rahalist kasumit teenivaid projekte;
6) palgatööjõudu;
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a. külaliste vastuvõtt.

 

Taotlusvooru vahendite üle jäämisel võib SA Räpina Kultuurkapitali nõukogu otsustada toetust anda ka 1. ja 2. punktis kirjeldatud tegevusteks.

 

Maksimaalne toetussumma on 1000 eurot projekti kohta.
 

Rohkem infot, alusdokumendid, taotlus- ja aruandevormi leiab SA Räpina Kultuurkapital kodulehelt: www.rapinakultuurkapital.ee