Lastekaitse

9.08.21

Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset ja abi osutamist kohaliku omavalitsuse territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Kohalikes omavalitsustes on lastekaitse korraldamiseks tööle võtnud lastekaitsetöötaja või andnud vastavad ülesanded sotsiaaltöötajale.

Räpina valla lastekaitsetöötaja on:

Kristel Lall Lastekaitsespetsialist 799 9514 503 2985 kristel.lall@rapina.ee
Anneli Siilbek Lastekaitsespetsialist   5306 3615 anneli.siilbek@rapina.ee