Hajaasustuse programm

  Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetab tegevusi veesüsteemide,...

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotluste rahastamine

  Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetab tegevusi veesüsteemide,...

Hajaasustuse 2022. aasta programmi, mis oli avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini, laekus kokku 47 taotlust: veesüsteemide valdkonda 20, kanalisatsioonisüsteemide valdkonda 24 ning...

Hajaasustuse 2022. aasta programmi laekus 47 taotlust

Hajaasustuse 2022. aasta programmi, mis oli avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini, laekus kokku 47 taotlust: veesüsteemide valdkonda 20, kanalisatsioonisüsteemide valdkonda 24 ning...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2022. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2022. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 20 20 . aastal 17. veebruarist kuni 17. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 20 20 . aastal 17. veebruarist kuni 17. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 201 9 . aastal alates 11. märtsist kuni 13. maini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 201 9 . aastal alates 11. märtsist kuni 13. maini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2018. aastal alates 9. aprillist kuni 11. juunini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor on avatud 11. juunini!

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2018. aastal alates 9. aprillist kuni 11. juunini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Põlva maavanem kuulutas 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks alates 13. aprillist 2016.  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 14....

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor

Põlva maavanem kuulutas 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks alates 13. aprillist 2016.  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 14....

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide,...

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide,...

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu...

Hajaasustuse veeprogramm

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu...

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015.  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...