Ehitusluba

22.03.23

Ehitusspetsialist

Ruum nr 206

Kooli 1, Räpina (haldushoone teine korrus)
Telefon: 799 9503
E-post: martti.klemets@rapina.ee

Kõik ehituse ja kasutuslubade taotluse vormid saab Ehitusregistrist

Ehitustegevuse ja lammutamise alustamiseks peab kohaliku omavalitsuse poolt olema väljastatud ehitusluba.

Ehitusloa taotluse esitab maaüksuse või ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse alusel.

 

Ehitusloa saamiseks tuleb:

  • esitada ehitusloa vormikohane taotlus;
  • esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on vastavalt kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele kontrollitud;
  • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
  • tasuda riigilõiv

 

Täpsemad juhised leiate juhendist.

Taotluse vormi saab Ehitisregistrist