Pealkiri Loo kuupäev Sildid
Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine 12.10.2020 haavasaare
Võhandu jõe arengukoridori uuring 07.10.2020 üldplaneeringud
Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine 06.12.2019 üldplaneeringud
Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine 24.10.2019 haavasaare
Ausamba pargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastu võtmine. 05.04.2019 ausamba pargi
Ausamba pargi detailplaneering eskiislahenduse avalik väljapanek 22.01.2019 ausamba pargi
Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 12.12.2017 kärbi
Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 07.09.2017 võõpsu mnt 20
Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 06.07.2017 kärbi
Kärbi detailplaneeringu algatamine 25.04.2017 kärbi
Ruusa puhkeaala detailplaneeringu avalik väljapanek 05.07.2016 ruusa puhkeala
Jaanikeste küla Susliku katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 15.06.2016 susliku
Räpina linna Tartu mnt 15 detailplaneeringu avalik väljapanek 25.04.2016 tartu mnt 15
Räpina linna Ausamba pargi detailplaneeringu avalik väljapanek 25.04.2016 ausamba pargi
Härsingu kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu 04.04.2016 härsingu
Köstrimäe küla Härsingu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 08.02.2016 härsingu
Jaanikeste küla Susliku kinnistu detailplaneeringu algatamine 28.12.2015 susliku
Ausamba pargi detailplaneeringu algatamine 05.11.2015 ausamba pargi
Ruusa puhkeala detailplaneeringu algatamine 05.11.2015 ruusa puhkeala
Leevaku küla Võhandu jõeäärse puhkeala detailplaneering 10.10.2015 leevaku puhkeala