Alalised komisjonid

4.11.19

Räpina valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Räpina valla territooriumil.


Kriisikomisjoni koosseis:
1.1. Esimees Enel Liin;
1.2. Aseesimees Riho Luht
1.3. Liikmed:
1.3.1. Vilja Kvetkovski;
1.3.2. Allan Kirotar;
1.3.3. Väino Kivioja;
1.3.4. Peeter Sibul;
1.3.5. Erkki Laur;
1.3.6. Katrin Satsi;
1.3.7. Katrin Taimre;
1.3.8. Kaimar Kütt;
1.3.9. Piret Paulson.

alus: Räpina Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldus nr 2-3/850 „Räpina valla kriisikomisjoni moodustamine"