Volikogu on kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu mis valitakse 4 aastaks. Volikogu liikmete arv sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt. Räpina volikogu on 17-liikmeline.

Räpina vallavolikogu

(valimised 20. oktoober 2013. a)

Nimi Positsioon Erakond või valimisliit Telefon E-post
Tiit Kala Volikogu liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 509 1932  tiit.kala@rapina.ee
Inge Hirmo

Volikogu liige

Eesti Keskerakond 5569 7999  inge.hirmo@rapina.ee
Toomas Heering

Eelarve- ja planeeringukomisjoni

esimees

Eesti Reformierakond 504 3974  toomas.heering@rapina.ee
Miia-Kersti Sultsmann Haridus- ja kultuuri- komisjoni esimees Eesti Reformierakond 516 7760  miia.sultsmann@rapina.ee
Maarika Loodus Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond 510 6864  maarika.loodus@rapina.ee
Artur Murumets

Majandus-

komisjoni esimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 506 3240  artur.murumets@rapina.ee
Vello Kasearu

Eelarve- ja planeeringukomisjoni ja revisjoni-komisjoni aseesimees

Eesti Reformierakond 502 2661  vello.kasearu@rapina.ee
Virge Mastik

Haridus- ja kultuuri-

komisjoni aseesimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5363 6120  virge.mastik@rapina.ee
Irma Truuts

Sotsiaal- ja tervishoiu-

komisjoni aseesimees

Eesti Keskerakond 518 4720  irma.truuts@rapina.ee
Vilja Kvetkovski Volikogu liige Eesti Reformierakond 510 8317  vilja.kvetkovski@rapina.ee
Ülo Tuuling Volikogu liige Eesti Reformierakond 504 8464  ylo.tuuling@rapina.ee
Teet Helm Volikogu liige Eesti Reformierakond 505 5297  teet.helm@rapina.ee
Vladimir Kondratjev Volikogu liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 506 3277  vladimir.kondratjev@rapina.ee
Mait Meensalu Volikogu liige Eesti Keskerakond 517 2724  mait.meensalu@rapina.ee
Allan Kolpakov Volikogu liige Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 5850 4561  allan.kolpakov@rapina.ee
Aira Meitus Volikogu liige Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5348 1545  aira.meitus@rapina.ee
Anne Kaldoja Volikogu liige Sotsiaaldemokraatlik Erakond 529 9691 anne.kaldoja@rapina.ee

 

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud 
Volikogu istungite protokollid
V
alimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid