Volikogu on kohaliku omavalitsuse üksuse esinduskogu mis valitakse 4 aastaks. Volikogu liikmete arv sõltub elanike arvust ja määratakse volikogu eelmise koosseisu poolt. Räpina volikogu on 17-liikmeline.

Räpina vallavolikogu

(valimised 20. oktoober 2013. a)

Nimi

Positsioon

Erakond või valimisliit

Telefon

E-post

Teet Helm

Volikogu esimees

Eesti Reformierakond

505 5297 

teet.helm@rapina.ee

Anne Kaldoja

Volikogu aseesimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

529 9691

anne.kaldoja@rapina.ee

Toomas Heering

Eelarve- ja planeeringukomisjoni

esimees

Eesti Reformierakond

504 3974 

toomas.heering@rapina.ee

Miia-Kersti Sultsmann

Haridus- ja kultuuri- komisjoni esimees

Eesti Reformierakond

516 7760 

miia.sultsmann@rapina.ee

Maarika Loodus

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

510 6864 

maarika.loodus@rapina.ee

Artur Murumets

Majandus-

komisjoni esimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

506 3240 

artur.murumets@rapina.ee

Vello Kasearu

Revisjonikomisjoni esimees ning eelarve- ja planeeringukomisjoni aseesimees

Eesti Reformierakond

502 2661 

vello.kasearu@rapina.ee

Virge Mastik

Haridus- ja kultuuri-

komisjoni aseesimees

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5363 6120 

virge.mastik@rapina.ee

Irma Truuts

Sotsiaal- ja tervishoiu-

komisjoni aseesimees

Eesti Keskerakond

518 4720 

irma.truuts@rapina.ee

Vilja Kvetkovski

Volikogu liige

Eesti Reformierakond

510 8317 

vilja.kvetkovski@rapina.ee

Ülo Tuuling

Volikogu liige

Eesti Reformierakond

504 8464 

ylo.tuuling@rapina.ee

Tiit Kala

Majanduskomisjoni aseesimees

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

509 1932 

tiit.kala@rapina.ee

Vladimir Kondratjev

Volikogu liige

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

506 3277 

vladimir.kondratjev@rapina.ee

Mait Meensalu

Volikogu liige

Eesti Keskerakond

517 2724 

mait.meensalu@rapina.ee

Inge Hirmo

Volikogu liige

Eesti Keskerakond

5569 7999 

inge.hirmo@rapina.ee

Allan Kolpakov

Volikogu liige

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

5850 4561 

allan.kolpakov@rapina.ee

Aira Meitus

Volikogu liige

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

5348 1545 

aira.meitus@rapina.ee

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud 
Volikogu istungite protokollid
V
alimiskomisjoni otsused ja koosolekute protokollid