Ühistransport

Vastavalt Ühistranspordiseadusele korraldab reisijate vedu maakonnaliinidel Kagu Ühistranspordikeskus ja kaugliinidel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põlvamaa on arenenud infrastruktuuriga maakond, kus teedevõrgu tihedus on kolmandiku võrra Eesti keskmisest kõrgem ning ühistranspordivõrk toimib 1200 kilomeetril. Igapäevaselt on töös 57 bussiliini 202 reisiga, aastane töömaht on 2 miljonit liinikilomeetrit. Maakonnaliinidel teenindatakse aastas ligi miljon reisijat.

Vastavalt Põlva Maavalitsusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingule teenindavad Põlva maakonna bussiliine alates 01.01.15 AS Go Bus.

Infot maakonnaliinide kohta saate AS GO Busi ööpäevaringselt infotelefonilt 12012

Põlvamaa bussiliinide ja maakonda läbivate kommertsliinide kohta leiab täiendavat infot Põlva ja Räpina bussijaamadest ja kõikidest maakonna bussipeatustest.
Infot kõigi eestisiseste ühistranspordiliikide sõiduplaanide (bussi-, rongi-, lennuliinide ja ka praamiühenduste) kohta saab riiklikust ühistranspordiregitrist ÜTRIS aadressil: www.peatus.ee.

 

Nõudebuss Räpina vallas

 

Esmakordselt Eestis käivitati Põlvamaal 09. juulist 2007. a pilootprojektina nõudebussiteenus piirkonnas, kus ühistransport puudus ja regulaarliine polnud võimalik reisijate vähesuse tõttu käigus hoida. Projektiga parandati Räpina valla 7 küla elanike liikumisvõimalusi.

Nagu nimetuski ütleb, on tegemist bussiliinidega, mis teenindavad reisijaid nende nõudmisel. Sõiduplaanides fikseeritud põhimarsruutidest on reisijate tellimusel võimalik kuni 5 km kõrvalesõidud, eelduseks loomulikult sõidetava tee olemasolu. Selleks tuleb sõidu soovist telefonitsi teada anda vähemalt 1 tund enne sihtkohast väljumist. Seoses kõrvalesõitudega põhimarsruudist, võib buss olenevalt nõudjate arvust peatustesse mõnevõrra hilineda, aga kindlasti ei välju buss peatustest märgitud kellaajast varem.

  • Nõudebussi põhimarsruudi sõiduplaani kinnitab Põlva Maavalitsus, mille kohta paigaldatakse info bussipeatustesse.
  • Põhimarsruudist kõrvale jäävatel reisijatel tuleb sõidusoovist informeerida vähemalt 1 tund enne bussi Räpinast väjumist telefonil 12012.
  • Sõiduplaanid on kättesaadavad ka aadressil: www.peatus.ee