15.08.18

Räpina valla eelarvest makstav rahaline või mitterahaline sotsiaaltoetus on selleks ettenähtud vahenditest toetus isikule või perekonnale, mis jagunevad kindlaksmääratud ja kaalutlusotsuse alusel makstavateks toetusteks.
Kindlaksmääratud suurusega toetused on:
1) sünnitoetus;
2) lasteaialapse toitlustustoetus;
3) koolitoetus;
4) kooli lõpetaja toetus;
5) toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks;
6) jõulutoetus (kommipakk);
7) saunapileti toetus;
8) eakate õnnitluskaart;
9) toetus elamu välisilme parandamiseks;
10) matusetoetus.

Sotsiaalhoolekandeline abi:
1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) täisealise isiku hooldus;
5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamise teenus;
10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) sotsiaaltoetus.

Riigi eelarvest makstavad toetused ja hüvitised

Vaata lisaks riigi rahastatavad sotsiaalteenused

Informatsiooni toetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annavad vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad.