Toetus lapse prillide soetamiseks

7.08.15

Toetus määratakse üks kord aastas prillide soetamiseks Räpina valla koolieelikutele või õpilastele, kes õpivad statsionaarse õppekava alusel ning kel esineb vajadus nägemist korrigeerida.
Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele koos kulusid tõendava dokumendiga.
Toetus lapse prillide soetamiseks on 26 eurot.

Informatsiooni toetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annavad vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"