Sünnitoetus

6.08.15

Räpina valla sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse hooldusõigusega emale Räpina Vallavalitsuse poolt kahes osas.
1. osa, 200 eurot, makstakse peale lapse sünni registreerimist
2. osa, 130 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel
Sünnitoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus.
 

Riiklik sünnitoetus

Toetuse suurus on 320 eurot. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral on sünnitoetuse suurus 1000 eurot iga lapse kohta.
Lapse sünnitoetust makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks saamist.
Sünnitoetuse saamiseks esitage elektrooniline taotlus riigiportaali Peretoetuste taotlemise alt või pöörduge sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindusse.