Teenistuskohtade koosseis ja liigitus

Struktuuri- üksus

Ametkohtade

nimetus

Teenistuskoha jaotus/koormus

Tähtajalisus

Teenistusgrupp*

ametikohti

töökohti

Asutuse juht

vallavanem**

 

 

 

 

Kantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

J

 

registripidaja

1

 

tähtajatu

V või N

 

sekretär-asjaajaja

 

1

tähtajatu

T

 

volikogu asjaajaja-arhivaar

 

1

tähtajatu

T

Finantsosakond

 

 

 

 

 

finantsosakonna juhataja

1

 

tähtajatu

J

 

vanem-raamatupidaja

 

1

tähtajatu

T

 

raamatupidaja

 

1

tähtajatu

T

Sotsiaalosakond

 

 

 

 

 

sotsiaalosakonna juhataja

1

 

tähtajatu

J

 

lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

V või N

 

sotsiaaltöö spetsialist

 

2

tähtajatu

T

Majandusosakond

 

 

 

 

 

majandusosakonna juhataja

1

 

tähtajatu

J

 

majandusspetsialist

1

 

tähtajatu

V või N

 

haldusspetsialist

1

 

tähtajatu

V või N

 

koristaja

 

1

tähtajatu

T

 

kalmistutöötaja

 

1

tähtajatu

T

Arengu ja planeeringu osakond

 

 

 

 

 

Arengu ja planeeringu osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

J

 

haridus-ja kultuurspetsialist

1

 

tähtajatu

V või N

 

arendusspetsialist

1

 

tähtajatu

V või N

 

geoinfospetsialist

 

1

tähtajatu

T

 

turismiinfo konsultant

 

1

täht-ajaline

T

Asutuse teenistuskohtade koormus kokku

11

10

 

 

 

Märkused:       * – Teenistusgrupi kasutatud lühendid:        juht – J, vanemametnik – V,
                                                                                              nooremametnik – N, töötaja – T;

** – vallavanema valib volikogu seaduse alusel