Saunapiletitoetus

6.08.15

Saunapileti toetus pensionärile


Toetus määratakse Räpina valla üldsaunas käivale pensionärile pensionitunnistuse alusel.

Toetus makstakse igakuiselt Räpina valla sauna haldajale toetust saama õigustatud isikute nimekirja ja arve alusel.

Saunapileti toetuse määr on 0,60 eurot sauna kasutuskorra kohta.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"