Koolilõpu toetus

6.08.15

Toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale


Toetust makstakse Eesti Vabariigis asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajatele.
Toetuse saamiseks esitavad Räpina valla koolide lõpetajad kooli kantseleisse oma pangakonto numbri. Kool edastab lõputunnistuse saavate õpilaste nimed ja pangakontode numbrid vallavalitsusele, kus sotsiaaltoetuste menetleja korraldab toetuse maksmise vastavalt käesolevale korrale.
Räpina vallast väljaspool asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele peale kooli lõpetamist koos koolilõputunnistuse koopiaga.
Toetus kantakse üle koolilõpetaja pangakontole peale kooli lõpetamist.

Põhikooli lõpetaja toetus on 32 eurot ja gümnaasiumi lõpetaja toetus 64 eurot.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"