Vallavalitsuse liikmed

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
vallavanem Enel Liin 799 9501; 5265057
abivallavanem Riho Luht 5256191
abivallavanem Piret Rammo 525 7864
valitsuse liige Tiia Kütt 799 9506; 511 0038
valitsuse liige Katrin Taimre 799 9515; 514 3178

Vallavalitsus on valla täidesaatev organ, kelle moodustab vallavanem pärast seda kui vallavolikogu on ta valinud.

Vallavalitsuse istungid toimuvad  üldjuhul üks kord nädalas (kolmapäeval algusega kell 10.00) asukohaga  Kooli tn 1 Räpina linn ruum 211 (Räpina haldushoone).
Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär või tema asendaja.