Valimised

4.09.19

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017

28. detsembril 2016. a sõlmiti Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla kolmepoolne ühinemisleping ja taotleti Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist kolme valla ühinemisel üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a määruse nr 28 „Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" tulemusena moodustub valimistulemuste väljakuulutamise päeval Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Räpina vald.

Uue moodustatava omavalitsusüksuse Räpina Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kakskümmend üks volikogu liiget.

Uue moodustatava omavalitsusüksuse Räpina valla territooriumil üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla haldusterritooriumi piiriga.

tel 799 9502 või 5340 6636, faks 799 9518, e-post: piret.paulson@rapina.ee

 

Kandideerimine 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

 

Valimiste korraldamisega seonduvad valla õigusaktid:

Räpina Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Valimisringkondade arvu, numeratsiooni, piiride ja mandaatide määramine

Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Valimisjaoskondade moodustamine