7.08.15

Räpina valla eelarvest makstav rahaline või mitterahaline sotsiaaltoetus on selleks ettenähtud vahenditest toetus isikule või perekonnale, mis jagunevad kindlaksmääratud ja kaalutlusotsuse alusel makstavateks toetusteks.
Kindlaksmääratud suurusega toetused on:
1) sünnitoetus;
2) esimesse klassi astuja toetus;
3) toetus põhikooli lõpetajale;
4) toetus gümnaasiumi lõpetajale;
5) lasteaialapse toitlustustoetus;
6) jõulutoetus (kommipakk, jõulušokolaad);
7) toetus lapse prillide soetamiseks;
8) matusetoetus;
9) saunapileti toetus pensionärile.

Kaalutlusotsuse alusel makstavad toetused on:
1) toetus eriolukordade puhul;
2) toetus raske majandusliku olukorra tõttu;
3) toetus hoonete välisilme parandamiseks.

Riigi eelarvest makstavad toetused ja hüvitised

Vaata lisaks riigi rahastatavad sotsiaalteenused

Informatsiooni toetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annavad vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad.