Sünnitoetus

31.05.18

Räpina valla sünnitoetus

Sünnitoetust maksab lapse ühele hooldusõigusega vanemale Räpina Vallavalitsus kahes osas.
1. osa, 300 eurot, makstakse peale lapse sünni registreerimist
2. osa, 200 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel
Sünnitoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus.
 

Riiklik sünnitoetus

Toetuse suurus on 320 eurot. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral on sünnitoetuse suurus 1000 eurot iga lapse kohta.
Lapse sünnitoetust makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks saamist.