Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Struktuuriüksus

Ametkohtade

nimetus

Teenistuskoha jaotus/koormus

Palga- grupp

Teenistus-grupp*

ametikohti

töökohti

Asutuse juht

vallavanem**

 

 

 

 

  sisekontroll 1   II  S

Kantselei

 

 

 

 

 

vallasekretär

1

 

III

J

  jurist 1   III TS

 

volikogu sekretär-arhivaar

1

 

II

S

  registripidaja 1   II S

 

sekretär-asjaajaja

 

1

I

T

 

kantseleispetsialist Meeksi

1

 

I

S

  kantseleispetsialist Veriora 1   I S
  IT-juht 1   II T
  IT-spetsialist   1 II T
  kohti kokku: 6 2    

Finantsosakond

 

 

 

 


 

finantsjuht (osakonnajuhataja)

1

 

III

TS

  Pearaamatupidaja 1   II S


 

Vanemraamatupidaja

 

1

I

T

 

Raamatupidaja-kassapidaja

 

1

I

T

  kohti kokku: 2 2    

Majandusosakond

 

 

 

 

  abivallavanem (planeeringu-, ehitus-, keskkonna- ja majandusvaldkond)***        

 

ehitusspetsialist (osakonna juhataja)

1

 

III

TS

 

hangete- ja keskkonnaspetsialist

1

 

II

S

  planeeringute- ja maakorraldusespetsialist 1   II S
  teedespetsialist 1   II S
  arendusspetsialist 1   II S
  arendusspetsialist 1   I NS
  haldusspetsialist (Meeksi, Räpina, Veriora)   3 I T
  koristaja   4 I T
  majandustööline Veriora (saun, majandustööline)   2 I T

 

kalmistuvaht-majandustööline (Leevi 1, Meeksi 2, Räpina 1)

 

4

I

T

 

autojuht

 

2

I

T

  kohti kokku: 6 15    

Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

 

 

abivallavanem (haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkond)***

 

 

 

 

 

haridus- ja noorsootööspetsialist

1

 

II

S

 

kultuuri- ja sporditööspetsialist

1

 

II

S

 

avalike suhete spetsialist

 

1

I

T

  noorsootöötaja   2 I T

 

turismiinfo konsultant

 

1

I

T

  kohti kokku: 2 4    
Sotsiaalosakond        
  abivallavanem (haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkond)***        
  sotsiaalhoolekandespetsialist (osakonna juhataja) 1   III TS
  lastekaitsespetsialist 1   II S
  sotsiaaltööspetsialist Meeksi 1   I S
  sotsiaaltööspetsialist Räpina 2   I S
  sotsiaaltööspetsialist Veriora 1   II S
  hooldustöötaja   2 I T
  kohti kokku: 6 2    

ametiasutuse teenistuskohtade koormus kokku

23

25

 

 

 

Märkused:
* - Teenistusgrupi kasutatud lühendid: Juht - J; Tippspetsialist -TS; Spetsialist - S;
Nooremspetsialist - NS; Töötaja - T;

** - vallavanema valib volikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel;
*** - abivallavanema nimetab palgaliseks valitsuse liikmeks volikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.
Vallavanem ja abivallavanema kohad ei kuulu ametiasutuse teenistujate koosseisu ja on märgitud ametiasutuse struktuuris osakondade juhtimise alluvussuhte kehtestamiseks.