Sotsiaaltransport

14.03.24

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

 

Sotsiaaltransporditeenus on vajalik juhtudel, kui inimesel ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot, näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi või rongi, liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit. Teenuse kaudu tagatakse inimesele transpordivahend, mis vastab tema vajadustele, näiteks transpordivahend, mis on kohandatud ratastooliga sisenemiseks. Teenuse eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist. Kohalik omavalitsus võib sotsiaaltransporditeenust pakkuda ka laiemale sihtgrupile, näiteks eakatele, riskiperedele jt, kellel puuet määratud ei ole, kuid kelle ühiskonnaelus osalemine võib erinevatel põhjustel olla takistatud.

 

  • Liikumis- ja  nägemiskahjustusega ning vaimupuudega vallaelanikel, kellel on õppimiseks, töötamiseks ja avalike teenuste kasutamiseks takistusi isikliku või ühistranspordi kasutamisega, on võimalus kasutada sotsiaaltransporti.
  • Sotsiaaltransporti korraldavad valla sotsiaaltöötajad.

 

Alates 15.septembrist 2022 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid. Sotsiaaltranspordi klientideks on Põlva- ja Võrumaa elanikud, kel on tervisliku erivajaduse tõttu ei ole võimalik kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti kell 5:30-22:00. Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalituse poolne inimeste vajaduste hindamine. Räpina vallas hindavad teenuse vajadust täisealise puhul:

Katrin Taimre (sotsiaalosakonna juhataja), telefon 5143178

Kadri Gerberg, telefon 5143217

Kadi Kibena, telefon 5143261

Mari Kolbakov, telefon 5226173

 

Lasteteenuse vajadust hindab lastekaitsespetsialist Ave Kõlli, telefon 53063615.

Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega, olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk. Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmis eteenus: mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi. Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel võite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

 

Sõidu tellimine

Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel, kuid mitte vähem kui kaks tööpäeva ette, see annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab teenusepakkuja tellimuse täita ainult vabade sõidukite olemasolul. Sotsiaaltöötajale tuleb end atäpne info planeeritavast sõidust - mis kuupäeval, alguspunkt ja sihtpunkt, mis kell, sõidu eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, trepironijat, oma või vedaja ratastooli).

 

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita dispetšerit esimesel võimalusel sobival viisil  helistades numbrile 58552755 või saata e-kiri tellimus@ytk.ee. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

 

Sõitmine

Sotsiaaltranspordi dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni üks tund varasemat kohalejõudmise aega ja/või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

 

Teenuse maksumus

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel ühekordne "sisenemistasu". Tasu on veootsa põhine:

  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas - 5 eurot
  • Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) - 10 eurot
  • Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis - 30 eurot
  • Saatja sõidab kliendiga TASUTA

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord