SA Veriora Noortekas

SA Veriora Noortekas
Registrikood: 90007477
Aadress: Uus tn 1, 64232, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Juhatuse liige: Mirjam Ojasaar
e-post: mirjam.ojasaar@rapina.ee
Kontakttelefon: +372 5569 9330

NIMI AMET E-POST
Anu-Cristine Tokko nõukogu esimees anu@rapina.ee
Meeri Ivanov nõukogu liige meeri.ivanov@gmail.com
Krista Salf nõukogu liige krista.salf@rapina.ee
Kaire Leikin nõukogu liige kkairee@online.ee
Kaarel Tiganik nõukogu liige kaarel.tiganik@rapina.ee
(Alus: Räpina Vallavalitsuse 13.04.2022 korraldus nr 2-3/272 "SA Veriora Noortekas nõukogu määramine". Nõukogu liikmete volitused kehtivad viis aastat arvates nõukogu koosseisu kinnitamisest.)