SA Veriora Noortekas

SA Veriora Noortekas
Registrikood: 90007477
Aadress: Uus tn 1, 64232, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Juhatuse liige: Mirjam Ojasaar
e-post: mirjam.ojasaar@rapina.ee
Kontakttelefon: +372 5569 9330

NIMI AMET E-POST
Piret Rammo nõukogu esimees piret.rammo@rapina.ee
Enel Liin nõukogu liige enel.liin@rapina.ee
Anu-Cristine Tokko nõukogu liige anu@rapina.ee
Kaire Leikin nõukogu liige kkairee@online.ee
Kaarel Tiganik nõukogu liige kaarel.tiganik@rapina.ee
(Alus: Veriora Vallavalitsuse 17.04.2017 korraldus nr 2-1.3/184 „Sihtasutuse Veriora Noortekas nõukogu liikmete kinnitamine". Muudetud Räpina Vallavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 763. Nõukogu liikmete volitused kehtivad viis aastat arvates nõukogu koosseisu kinnitamisest.)