Matusetoetus

31.05.18

Toetust makstakse isiku, kelle elukoht rahvastikuregistris oli määratletud Räpina vallas, surma korral  matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks vastavalt esitatud avaldusele.
Toetuse suurus on 250 eurot.
Informatsiooni matusetoetuse vormistamiseks vajalike toimingute kohta annab vallavalitsuse sotsiaalhoolekandespetsialist  Katrin Taimre.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.03.2018  määrus nr 12 "Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord"