Lasteaia toidupäeva toetus

6.08.15

Lasteaialapse toitlustustoetus


Toetus määratakse ühe toidupäeva kohta toitlustustoetuse määras igale Räpina Lasteaias Vikerkaar käivale lapsele, kes sööb lasteaias lõunatoitu.
Toetus makstakse lasteaias toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustajale.
Lasteaialaste toitlustustoetuse määr on 0,19 eurot iga lõunatoidu kohta.

alus:  Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 9 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord"