Koolilõpu toetus

4.06.18

Toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale

 

Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkoolide lõpetajatele.

Toetuse saamiseks esitavad lõpetajad kooli kantseleisse oma pangakonto numbri. Kool edastab lõputunnistuse saavate õpilaste nimed ja pangakontode numbrid vallavalitsusele, kus korraldatakse toetuse maksmine vastavalt korrale.
Toetus kantakse üle koolilõpetaja pangakontole peale kooli lõpetamist.

Põhikooli lõpetaja toetus on 50 eurot ja gümnaasiumi lõpetaja toetus 100 eurot.

alus: Räpina Vallavolikogu 21.03.2018  määrus nr 12 "Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord"