Elluviidud projektid

Pealkiri
Räpina valla toimepidevuse tõstmine kriisi ajal
Räpina valla elanikelt eterniidijäätmete kogumine
Lämmijärve rannaala atraktiivsuse suurendamine
Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Räpina valla üldhariduskoolidesse
Räpina Vallavalitsus lammutab KredExi toel kasutusest välja langenud ehitised
Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoor
Räpina sadamasse kütusetankla rajamine
Räpina sadamasse ellingu rajamine
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Lämmijärve äärde vaatetorn
Viluste Põhikooli staadioni juures valmisid pingid ja poom
Räpina sadama teenindushoone sisustamine
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotluste rahastamine
Räpina lasteaia territooriumile seiklusraja rajamine
Räpina valla puudega inimeste eluruumide kohandamine
Räpina Lasteaias Vikerkaar avati seiklusrada
Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine
Võhandu jõe uuring
Eesti EL välispiiri programmi projekt „HEALTHY“
Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste rahastamine
28. oktoobril avati Räpina Ühisgümnaasiumis uus koolisöökla
Projekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ „Common Peipsi 2“
SA Veriora Noortekas tehnikamaja seadmete soetamine
Räpina ÜG saab uued sööklaruumid
Kiudoski ettevõtlusalal alustakse teede renoveerimisega
Verioral alustati skatepargi ehitusega
Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja kaldaala laiendamine
Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot
Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine
Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine
Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine
Veriorale skatepargi rajamine
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahastamine
Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine
Mehikoorma rannaala kujundus - I
Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks
Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor
Räpina sadamas lossimisvõimaluste parendamine ja kalapüügivahendite hoiuplatsi ehitamine
Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine
Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine
Lintes aadressil Tammistu tee 12 kortermaja lammutamine