Pealkiri Loo kuupäev Sildid
Räpina linnas asuva Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) eelnõu avalik väljapanek 25.01.2024
Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 23.01.2024
Räpina linnas Kalevinurme katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 01.12.2023
Räpina linnas Võhandu tänav 16 ja Võhandu tänav 23 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 29.09.2023
Rahumäe külas asuva Haavasaare detailplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 10.04.2023
Kooskõlastamisele ja arvamuse andmiseks esitatud Haavasaare detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. 27.10.2022
Rahumäe külas Haavasaare detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest 07.07.2022
Räpina linnas Võru mnt 14 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine 01.06.2022
Haavasaare detailplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku aja jooksul (04.04.2022-06.05.2022) esitatud arvamused/ettepanekud 20.05.2022
Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 10.05.2022
Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 08.03.2022 haavasaare
Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine 12.10.2020 haavasaare
Võhandu jõe arengukoridori uuring 07.10.2020 üldplaneeringud
Räpina valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine 06.12.2019 üldplaneeringud
Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine 24.10.2019 haavasaare
Ausamba pargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastu võtmine. 05.04.2019 ausamba pargi
Ausamba pargi detailplaneering eskiislahenduse avalik väljapanek 22.01.2019 ausamba pargi
Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 12.12.2017 kärbi
Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 07.09.2017 võõpsu mnt 20
Kärbi katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 06.07.2017 kärbi