Alalised komisjonid

29.09.22

Räpina valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Räpina valla territooriumil.

Kriisikomisjoni koosseis:

 • 1.1 esimees- vallavanem
  1.2 aseesimees - abivallavanem (majandusosakond)
  1.3 liikmed:
  1.3.1 abivallavanem (haridus- ja kultuuriosakond),
  1.3.2 sotsiaalosakonna juhataja,
  1.3.3 andmekaitsespetsialist,
  1.3.4 vallasekretär,
  1.3.5 avalike suhete spetsialist,
  1.3.6 haldusjuht,
  1.3.7 AS Räpina Haigla juhatuse esimees,
  1.3.8 AS Revekor juhatuse esimees,
  1.3.9 Päästeameti Räpina ja Värska komandopealik.