Alalised komisjonid

2.12.16

Heakorrakomisjon


Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 15 „Puude raieloa andmise tingimused ja kord Räpina vallas" § 14 lõike 1 alusel on Räpina Vallavalitsuse 12. veebruari 2013. a korraldusega nr 79 moodustatud valla munitsipaalomandis olevate parkides ja haljasaladel puude raie hindamiseks heakorrakomisjon järgnevas koosseisus:
1. Helve Eesmaa
2. Maie Vaino
3. Mari Kala
4. Enu Mäela
5. Ülo Tuuling
6. Allan Kirotar
7. Teet Helm

Tervise edendamise komisjon


1.1. Miia-Kersti Sultsmann – komisjoni esimees;
1.2. Katrin Taimre;
1.3. Aime Klaas;
1.4. Ülle Suss;
1.5. Heini Lumpre;
1.6. Kurmet Karsna;
1.7. Evaliis Seiler.

alus: Räpina Vallavalitsuse 20. oktoobri 2015 korralduse nr 561 „Tervise edendamise komisjoni moodustamine"