Elluviidud projektid

Pealkiri
Räpina mõisahoone I korruse koridori ja vestibüüli restaureerimine
Leevi Hooldekodus pakutava üldhooldusteenuse kohandamine
Lämmijärve rannaala atraktiivsuse suurendamine
Räpina Vallavalitsus lammutab KredExi toel kasutusest välja langenud ehitised Verioral
Hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoor
Räpina valla spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. a taotlusvoor avaneb 1. märtsil
Räpina sadamasse ellingu rajamine
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Lämmijärve äärde vaatetorn
Viluste Põhikooli staadioni juures valmisid pingid ja poom
Räpina sadama teenindushoone sisustamine
Räpina mõisahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotluste rahastamine
Räpina lasteaia territooriumile seiklusraja rajamine
Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas 2020
Räpina Lasteaias Vikerkaar avati seiklusrada
Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine
Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor
Võhandu jõe uuring
Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas 2019
Eesti EL välispiiri programmi projekt „HEALTHY“
Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste rahastamine
28. oktoobril avati Räpina Ühisgümnaasiumis uus koolisöökla
Projekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ „Common Peipsi 2“
SA Veriora Noortekas tehnikamaja seadmete soetamine
Räpina ÜG saab uued sööklaruumid
Kiudoski ettevõtlusalal alustakse teede renoveerimisega
Verioral alustati skatepargi ehitusega
Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja kaldaala laiendamine
Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot
Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine
Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor
Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine
Päästeametiga koostööprojekt „500 kodu tuleohutuks“
Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine
Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas 2018
Veriorale skatepargi rajamine
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahastamine
Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine
Mehikoorma rannaala kujundus - I
Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks