Elluviidud projektid

Pealkiri
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Lämmijärve äärde vaatetorn
Viluste Põhikooli staadioni juures valmisid pingid ja poom
Räpina sadama teenindushoone sisustamine
Räpina lasteaia territooriumile seiklusraja rajamine
Räpina Lasteaias Vikerkaar avati seiklusrada
Räpina sadamasse matkaautode parkla rajamine
Võhandu jõe uuring
Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpina vallas 2019
Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste rahastamine
28. oktoobril avati Räpina Ühisgümnaasiumis uus koolisöökla
SA Veriora Noortekas tehnikamaja seadmete soetamine
Räpina ÜG saab uued sööklaruumid
Kiudoski ettevõtlusalal alustakse teede renoveerimisega
Verioral alustati skatepargi ehitusega
Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja kaldaala laiendamine
Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine
Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor
Päästeametiga koostööprojekt „500 kodu tuleohutuks“
Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine
Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas 2018
Veriorale skatepargi rajamine
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahastamine
Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine
Mehikoorma rannaala kujundus - I
Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks
Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor
Räpina sadamas lossimisvõimaluste parendamine ja kalapüügivahendite hoiuplatsi ehitamine
Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine
Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine
Lintes aadressil Tammistu tee 12 kortermaja lammutamine
Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas
Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone ühendamine valguskaabliga
Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor
Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine
Räpina valla Räpina, Ruusa, Linte ja Ristipalo soojamajanduse arengukava kaasajastamine aastaiks 2016–2026
Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine
Võõpsu sadama kai rekonstrueerimine
Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine
Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor
Ohtlike jäätmete kogumisring 2015