Elluviidud projektid

Pealkiri
Lintes aadressil Tammistu tee 12 kortermaja lammutamine
Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine
Räpina valla Räpina, Ruusa, Linte ja Ristipalo soojamajanduse arengukava kaasajastamine aastaiks 2016–2026
Ohtlike jäätmete kogumisring 2015
Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine
Projekt ELR-LSP-3 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond“
Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotluse rahastamine
Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor
Kohalike käsitöötoodete ja –teenuste arendamise koolitus
Räpina Vallavalitsus osaleb rahvusvahelistel turismimessidel
Võhandu puhke- ja virgestusala kunstlume tootmise süsteem
Räpina valla tunnusüritus Hea kodu päevad 2012
Hajaasustuse programm
Räpina autobussijaama renoveerimine
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2014. a.)
Kase talu väetishoidla jääkreostuse likvideerimine
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2010. a.)
Räpina paisjärvede saneerimine ja hüdrosõlme liigveelasu remont
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2008. a.)
Puuaiasõja dioraam
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2011. a.)
Räpina lasteaia Vikerkaar välispordiväljakute ja -mänguväljakute täiendamine spordi- ja mänguvahenditega
Räpina valla kohaturunduse II etapp – piirkonna tuntuse tõstmine
Räpina valla kohaturunduse strateegia koostamine
Räpina Vallavalitsus osaleb rahvusvahelistel turismimessidel
Võõpsu sadamaala korrastamise II etapp on teostatud
Hajaasustuse veeprogramm
Võhandu puhke- ja virgestusala välivalgustuse rajamine
Harrastusliku kalapüügi infrastruktuuri arendamine Räpina sadamas
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2013. a.)
Räpina sadama paadisilla rajamine veega seotud huvitegevuste arendamiseks
Ideekonkurss: Räpina paberivabriku laohoone ilmestamine ajaloolises võtmes
Räpina ranna ujumiskoha korrastamine veega seotud huvitegevuste arendamiseks
Räpina skatepargi rajamine
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2012. a.)
Räpina lasteaia Vikerkaar renoveerimine
Võõpsu sadamaala korrastamine II etapp
Võõpsu sadamaala korrastamine I etapp
Räpina sadama arendusprojekti II etapp