Elluviidud projektid

Pealkiri
28. oktoobril avati Räpina Ühisgümnaasiumis uus koolisöökla
SA Veriora Noortekas tehnikamaja seadmete soetamine
Verioral alustati skatepargi ehitusega
Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja kaldaala laiendamine
Päästeametiga koostööprojekt „500 kodu korda“
Veriorale skatepargi rajamine
Mehikoorma rannaala kujundus - I
Räpina sadamas lossimisvõimaluste parendamine ja kalapüügivahendite hoiuplatsi ehitamine
Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine
Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste rahastamine
Lintes aadressil Tammistu tee 12 kortermaja lammutamine
Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone ühendamine valguskaabliga
Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor
Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine
Räpina valla Räpina, Ruusa, Linte ja Ristipalo soojamajanduse arengukava kaasajastamine aastaiks 2016–2026
Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine
Võõpsu sadama kai rekonstrueerimine
Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine
Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor
Ohtlike jäätmete kogumisring 2015
Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine
Projekt ELR-LSP-3 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond“
Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotluse rahastamine
Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor
Kohalike käsitöötoodete ja –teenuste arendamise koolitus
Räpina Vallavalitsus osaleb rahvusvahelistel turismimessidel
Võhandu puhke- ja virgestusala kunstlume tootmise süsteem
Räpina valla tunnusüritus Hea kodu päevad 2012
Hajaasustuse programm
Räpina autobussijaama renoveerimine
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2014. a.)
Kase talu väetishoidla jääkreostuse likvideerimine
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2010. a.)
Räpina paisjärvede saneerimine ja hüdrosõlme liigveelasu remont
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2008. a.)
Puuaiasõja dioraam
Ohtlike jäätmete kogumine Räpina valla elanikelt (2011. a.)
Räpina lasteaia Vikerkaar välispordiväljakute ja -mänguväljakute täiendamine spordi- ja mänguvahenditega
Räpina valla kohaturunduse II etapp – piirkonna tuntuse tõstmine