Räpina Vallavalitsus kuulutas välja hanke Räpina linna Ausamba pargi esindusväljaku ehitaja leidmiseks. Pakkumuste esitamistähtaeg 26.09.2016 kell 15.00. Lihthanke viitenumber  178317 .

Ausamba esindusväljaku ehitushange

Räpina Vallavalitsus kuulutas välja hanke Räpina linna Ausamba pargi esindusväljaku ehitaja leidmiseks. Pakkumuste esitamistähtaeg 26.09.2016 kell 15.00. Lihthanke viitenumber  178317 .

Hankija (tema õigusjärglase) ametiasutuse ja selle hallatavate asutuste põhi- ja majandustegevuse tarbeks elektrienergia ostmine https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193026

Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele

Hankija (tema õigusjärglase) ametiasutuse ja selle hallatavate asutuste põhi- ja majandustegevuse tarbeks elektrienergia ostmine https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193026

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1526391/general-info

Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1526391/general-info

Räpina Vallavalitsus  korraldab lihthanke, mille objektiks on Räpina Vallavalitsuse omandis olevatele tarbimiskohtadele  elektrienergia ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides...

Elektrienergia ostmine

Räpina Vallavalitsus  korraldab lihthanke, mille objektiks on Räpina Vallavalitsuse omandis olevatele tarbimiskohtadele  elektrienergia ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides...

Palume Teilt hinnapakkumust alljärgnevate detailplaneeringute koostamise kohta Räpina vallas 1. Ausamba pargi detailplaneeringu koostamine. 2. Ruusa puhkeala detailplaneering

Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks

Palume Teilt hinnapakkumust alljärgnevate detailplaneeringute koostamise kohta Räpina vallas 1. Ausamba pargi detailplaneeringu koostamine. 2. Ruusa puhkeala detailplaneering

Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ...

Hinnapäring Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu koostamiseks

Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ...

Hinnapäringu sisu Hinnapäringu objektiks on Räpina vallavalitsusele jõuluteemaliste kommipakkide ostmine. - Kommipakkide arv: 2504 tükki; - Kommipaki kaal: vähemalt 1000 grammi; ...

Hinnapäring kommipakkide ostmiseks

Hinnapäringu sisu Hinnapäringu objektiks on Räpina vallavalitsusele jõuluteemaliste kommipakkide ostmine. - Kommipakkide arv: 2504 tükki; - Kommipaki kaal: vähemalt 1000 grammi; ...

Hinnapäringu objektiks on Räpina vallavalitsusele jõuluteemaliste kommipakkide ostmine. - Kommipakkide arv: 2500 tükki; - Kommipaki kaal: vähemalt 1000 grammi;

Hinnapäring kommipakkide ostmiseks

Hinnapäringu objektiks on Räpina vallavalitsusele jõuluteemaliste kommipakkide ostmine. - Kommipakkide arv: 2500 tükki; - Kommipaki kaal: vähemalt 1000 grammi;

Kolme sõiduki (ühe M1 kat. ja kahe N1) ostmine. https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196569

Kolme sõiduki ostmine

Kolme sõiduki (ühe M1 kat. ja kahe N1) ostmine. https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196569

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Räpina ja Setomaa valdades

Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine

Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine

Leevi rahvamaja parkla ja laste liikluslinnaku rajamine

Räpina Vallavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku osaleda lihthanke "Elektrienergia ostmine" hankemenetluses ning esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja käesolevates hankedokumentides...

Lihthange Elektrienergia ostmine

Räpina Vallavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku osaleda lihthanke "Elektrienergia ostmine" hankemenetluses ning esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja käesolevates hankedokumentides...

Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine

Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine

Mehikoorma rannaala matkaradade ehitamine

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/dokument/3978028

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks

Pakkumuskutse Räpina sadama vaatetorni ehituseks http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/dokument/3978028

Pakkumuskutse sadama ellingu ehituseks

Pakkumuskutse sadama ellingu ehituseks

Pakkumuskutse sadama ellingu ehituseks

Räpina Vallavalitsus korraldab Räpina Vallavalitsuse 04. aprilli 2018 määruse nr 3 „Räpina valla hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Kodude tuleohutuks...

Projekti "500 kodu korda" raames kodude tuleohutuks muutmine (pottsepatööd)

Räpina Vallavalitsus korraldab Räpina Vallavalitsuse 04. aprilli 2018 määruse nr 3 „Räpina valla hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Kodude tuleohutuks...

Räpina Vallavalitsus kutsub Teid osalema projekteerimis-ehitustööde lihthanke menetluses ja esitama pakkumus hankele „Räpina bussijaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd". ...

Räpina bussijaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

Räpina Vallavalitsus kutsub Teid osalema projekteerimis-ehitustööde lihthanke menetluses ja esitama pakkumus hankele „Räpina bussijaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd". ...

Räpina Vallavalitsus kuulutas välja hanke " Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine" . Pakkumuste esitamistähtaeg 30.01.2017 kell 13.00. Riigihanke viitenumber 181527 .  

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine

Räpina Vallavalitsus kuulutas välja hanke " Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamine" . Pakkumuste esitamistähtaeg 30.01.2017 kell 13.00. Riigihanke viitenumber 181527 .