Volikogu määratud esindajad

6.02.23

Asutus või organisatsioon

Esindaja

Alus

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

vallavolikogu esimees 

(asendaja volikogu aseesimees);

vallavanem

(asendaja  haridus-, kultuuri-, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem).

Räpina VVK 22.11.2021 otsus nr 35

Eesti Linnade Liidu üldkoosolek

volikogu esimees  (asendaja volikogu aseesimees);

vallavanem  (asendaja abivallavanem)

Räpina VVK 20.12.2017otsus nr 80

Eesti Linnade Liidu volikogu

vallavanem Enel Liin (asendaja abivallavanem Piret Rammo)

Räpina VVK 20.12.2017otsus nr 80

Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Kairi Kasearu

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Ruusa Põhikooli hoolekogu

Marge Trumsi

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Mehikoorma Põhikooli hoolekogu

Margus Narusing

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Viluste Põhikooli hoolekogu esindaja

Mirjam Ojasaar

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Kairi Kasearu

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Sprdikooli hoolekogu

Peeter Sibul

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Muusikakooli hoolekogu

Toomas Heering

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina valla Keskraamatukogu nõukogu

Liikmed:

vallavolikogu esindaja - Ulla Preeden

vallavalitsuse esindaja – Kertu Anni 

vallavalitsuse esindaja – Piret Rammo
raamatukogu töötajate esindaja – Ilona Oeselg-Tigasing 
lugejate esindaja – Aira Meitus 
lugejate esindaja – Sirli Ahman 
noorte esindaja – Victoria Jürgenson 

Räpina VV 03.06.2020 korraldus nr 308

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi nõukogu

Koosseis:

Mait Meensalu, Räpina Vallavolikogu esindaja

Kertu Anni, Räpina Vallavalitsuse esindaja

Riita Liiva, Räpina Muuseumisõprade Seltsingu esindaja

Malle Terepson-Madisson, Räpina Aianduskooli esindaja

Marvin Poltan, Räpina Ühisgümnaasiumi Õpilasesesinduse esindaja

Räpina VV 23.03.2022 korraldus nr 2-3/217

Leevi Hooldekodu hoolekogu

Peeter Sibul

Räpina VVK 16.05.2018 otsus nr 26