Volikogu määratud esindajad

28.04.22

Asutus või organisatsioon

Esindaja

Alus

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek

vallavolikogu esimees 

(asendaja volikogu aseesimees);

vallavanem

(asendaja  haridus-, kultuuri-, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem).

Räpina VVK 22.11.2021 otsus nr 35

Eesti Linnade Liidu üldkoosolek

volikogu esimees  (asendaja volikogu aseesimees);

vallavanem  (asendaja abivallavanem)

Räpina VVK 20.12.2017otsus nr 80

Eesti Linnade Liidu volikogu

vallavanem Enel Liin (asendaja abivallavanem Piret Rammo)

Räpina VVK 20.12.2017otsus nr 80

Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Kairi Kasearu

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Ruusa Põhikooli hoolekogu

Marge Trumsi

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Mehikoorma Põhikooli hoolekogu

Margus Narusing

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Viluste Põhikooli hoolekogu esindaja

Mirjam Ojasaar

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Kairi Kasearu

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Sprdikooli hoolekogu

Peeter Sibul

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina Muusikakooli hoolekogu

Toomas Heering

Räpina VVK 15.12.2021 otsus nr 43

Räpina valla Keskraamatukogu nõukogu

Liikmed:

vallavolikogu esindaja - Ulla Preeden

vallavalitsuse esindaja – Kertu Anni 

vallavalitsuse esindaja – Piret Rammo
raamatukogu töötajate esindaja – Ilona Oeselg-Tigasing 
lugejate esindaja – Aira Meitus 
lugejate esindaja – Sirli Ahman 
noorte esindaja – Victoria Jürgenson 

Räpina VV 03.06.2020 korraldus nr 308

 

   

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi nõukogu

Koosseis:

Vello Kasearu, Räpina Vallavolikogu esindaja;

Kertu Anni, Räpina Vallavalitsuse esindaja; 

Riita Liiva, Räpina Muuseumisõprade Seltsingu esindaja;

Malle Terepson-Madisson, Räpina Aianduskooli esindaja;

Karoliina Raudberg, Räpina Ühisgümnaasiumi Õpilasesesinduse esindaja.

Räpina VV 19.02.2020 korraldus nr 128

Leevi Hooldekodu hoolekogu

Peeter Sibul

Räpina VVK 16.05.2018 otsus nr 26