Räpina Valla arengudokumendid

18.04.18

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022" eelnõu avalik väljapanek ja muudatusettepanekute esitamine 

Räpina Vallavalitsus koostöös Veriora ja Meeksi vallaga alustas 2017. aasta alguses ühineva valla arengukava koostamisega aastateks 2018–2022. Aasta esimeses pooles viidi läbi ühised arutelud, mille tulemusena valmis arengukava eelnõu.

Räpina Vallavolikogus toimus määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022" esimene lugemine 21. juunil, kus lepiti kokku, et muudatusettepanekuid saab esitada Räpina Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress: Kooli 1, Räpina, 64504 Põlvamaa; e-post: vald@rapina.ee ) kuni 8. septembrini 2017. 

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022" eelnõu ja seletuskiri.

_____________________________________________________________________________________________________________________________