Räpina Valla arengudokumendid

28.09.22

Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030

Räpina Vallavalitsus alustas 2017. aasta alguses koostöös Veriora ja Meeksi vallaga  ühineva valla arengukava koostamisega. Meeksi, Räpina ja Veriora piirkondi hõlmava arengukava võtsid vastu kõik kolm volikogu eraldi 2017. a septembrikuus määrusega "Räpina valla arengukava aastateks 2018–2022". Igal aastal vaatab vallavalitsus arengukava üle, koostab uue nelja eelseisvat eelarveaastat hõlmava eelarvestrateegia ning  uuendab dokumendi statistilisi näitajaid ja arengukava kehtivust.

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030" kinnitamise eelnõu esitas vallavalitsus volikogule 02.06.2022. a. Eelnõu esimene lugemine toimus 15. juuni volikogu istungil. Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030" eelnõu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Räpina Vallavalitsusele (postiaadress: Kooli 1, Räpina, 64504 Põlvamaa; e-post: vald@rapina.ee) kuni 01. augustini 2022.

Määruse „Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030" eelnõu ja seletuskiri.

_____________________________________________________________________________________________________________________________