Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara: kinnistu aadressil Veski tn 4, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70701:001:0548,...

Räpina Vallavalitsus müüb Veski 4 kinnistu Võõpsu alevikus

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara: kinnistu aadressil Veski tn 4, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70701:001:0548,...

RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkuse asendaja) MUUSIKAÕPETAJA 0,8 ametikohta Tööle asumise...

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi lasteaiaõpetajat ja muusikaõpetajat

RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkuse asendaja) MUUSIKAÕPETAJA 0,8 ametikohta Tööle asumise...

Perioodil 19.06 – 5.07.2017 on Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn Kesk tänav 10 ...

Räpina postkontor ajutiselt suletud 19.06. - 05.07.2017

Perioodil 19.06 – 5.07.2017 on Räpina postkontor ajutiselt suletud . Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Põlva linn Kesk tänav 10 ...

Peamised tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Räpina vallas. Eeldatav tööle asumine 10....

Räpina vallavalitsus kuulutab välja konkursi loodavale ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Räpina vallas. Eeldatav tööle asumine 10....

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Avaneb kodutoetuse taotlusvoor

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele...

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse parandamine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

2017. aasta Põlvamaa suvine kultuuri- ja spordikalender on ilmunud!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil...

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Kärbi detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta maakasutuse sihtotstarvet ega katastriüksuse piire. ...

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...

Räpina valla „Maa sool“ tiitli konkurss 2017

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. Käesoleva...

Laupäeval, 18. märtsil esines Räpina Muusikakooli metsasarve õpilane Jakob Täht Tartu I Muusikakoolis toimunud vabariiklikul metsasarvekonkursil „Parim Noor instrumentalist 2017". Kokku osales...

Räpina Muusikakooli õpilased ning õpetajad olid konkursil edukad

Laupäeval, 18. märtsil esines Räpina Muusikakooli metsasarve õpilane Jakob Täht Tartu I Muusikakoolis toimunud vabariiklikul metsasarvekonkursil „Parim Noor instrumentalist 2017". Kokku osales...

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus esimene koosolek, kus laua ümber istusid Räpina valla projektimeeskonna liikmed, ehitustööde omanikujärelevalve ning ehitaja esindajad. Kokku lepiti erinevates...

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitamisega alustatakse lähinädalatel

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus esimene koosolek, kus laua ümber istusid Räpina valla projektimeeskonna liikmed, ehitustööde omanikujärelevalve ning ehitaja esindajad. Kokku lepiti erinevates...

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1....

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

Piiriveere Liideri 2017. a I vooru laekus pea viiskümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks vooruks...

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Üksi elava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

SA Räpina Inkubatsioonikeskus kutsub Räpina, Meeksi ja Veriora valdade ettevõtjatele projekti tutvustava infopäevale 30. märtsil 2017 kell 18.00 Räpina Loomemaja saalis. Kohapeal vastavad...

Eesti-Läti piiriülese koostööprojekti "COOP Local" infopäev 30. märtsil

SA Räpina Inkubatsioonikeskus kutsub Räpina, Meeksi ja Veriora valdade ettevõtjatele projekti tutvustava infopäevale 30. märtsil 2017 kell 18.00 Räpina Loomemaja saalis. Kohapeal vastavad...

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Lintes lammutatakse Tammistu tee 12 kortermaja

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maamaksu tasumisest 2017 aastal

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide andmine

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Lämmi- ja Pihkva järvejääle minek on ohtlik

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...

“Saja lugu” ootab veel 10 päeva sooviavaldusi

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...