Uudised ja teated

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Lintes lammutatakse Tammistu tee 12 kortermaja

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus...

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maamaksu tasumisest 2017 aastal

Räpina vallas 2017 aastal kehtivad maamaksu arvestamisel Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine Räpina vallas" kehtestatud järgmised maksumäärad: •...

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide andmine

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 3204...

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Koormuspiirangute kehtestamine kohalikele teedele

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Lämmi- ja Pihkva järvejääle minek on ohtlik

Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.  "Järvejääl patrullivad...

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...

“Saja lugu” ootab veel 10 päeva sooviavaldusi

Aasta 2018 kevadel, 20. aprillil toimub festivali Jazzkaar avasündmusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiva suurteose "Saja lugu" maailmaesiettekanne. Veel 10 päeva saab esitada Eesti...

Eelmisel aastal uppus Eestis kokku 46 inimest, neist 7 jääl kalastades.  Kui suvel uppus 10 inimest, siis kevadperioodil 20. Lõuna-Eestis uppus möödunud aasta novembris läbi jää vajunud...

Ettevaatust jääle minekul

Eelmisel aastal uppus Eestis kokku 46 inimest, neist 7 jääl kalastades.  Kui suvel uppus 10 inimest, siis kevadperioodil 20. Lõuna-Eestis uppus möödunud aasta novembris läbi jää vajunud...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Räpina vallas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2017 kella 11.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigimaa müügi enampakkumised Räpina vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Räpina vallas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2017 kella 11.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab...

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja...

Koolitus lastega isadele ja emadele

Eestis on  väikelaste vanemate suhteliselt madal haridustase väga kõrge. Osades maakondades ei oma põhi- või keskharidust 24–31% kuni seitsmeaastaste laste vanematest (Haridus- ja...

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse andmiseks laatade korraldamiseks 2017. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel...

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Räpina linnas laatade korraldamiseks

Räpina Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tuletõrje väljaku (edaspidi Väljaku) kasutusse andmiseks laatade korraldamiseks 2017. aastal sagedusega kaks korda kuus järgmistel...

SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtjaid. Tunnustust leiavad Põlvamaal...

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi

SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtjaid. Tunnustust leiavad Põlvamaal...

Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 -...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 2 - Ettevõtluse arendamine Meede 3 -...

Räpina Vallavalitsus ootab kaasabi ja ettepanekuid, leidmaks väärilised nominendid Räpina valla hõbedastele tänumärkidele.  Kolmapäeval, 22. veebruaril Räpina Aianduskooli saalis ...

Märka ja tunnusta 2016 kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. jaanuar

Räpina Vallavalitsus ootab kaasabi ja ettepanekuid, leidmaks väärilised nominendid Räpina valla hõbedastele tänumärkidele.  Kolmapäeval, 22. veebruaril Räpina Aianduskooli saalis ...

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile...

MTÜ SEB Heategevusfond toetab stipendiaate

SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile...

2014. aastal avati Norra toetuste programmi „Rahvatervis" raames Põlva haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise kabinet. Kabineti loomist suunas Tartu Ülikooli Kliinikumi...

Vaimse tervise kabinet Põlvas

2014. aastal avati Norra toetuste programmi „Rahvatervis" raames Põlva haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise kabinet. Kabineti loomist suunas Tartu Ülikooli Kliinikumi...

6. jaanuari õhtul autasustati Varbuse Muusikamõisas Eesti Kultuurkapitali ning Põlvamaa ekspertgrupi 2016. aasta preemiate laureaate, maakonna parimaid sportlasi ja tublisid tervisedendajaid. ...

Põlvamaa Kultuuripärl 2016 on Margot Suur

6. jaanuari õhtul autasustati Varbuse Muusikamõisas Eesti Kultuurkapitali ning Põlvamaa ekspertgrupi 2016. aasta preemiate laureaate, maakonna parimaid sportlasi ja tublisid tervisedendajaid. ...

Keskkonnaamet teatab, et Punni Agro OÜ (registrikood: 11376085) (aadress Raadama küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64402) poolt esitatud keskkonnakompleksloa saamise taotluse osas on tehtud...

Kompleksloa andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet teatab, et Punni Agro OÜ (registrikood: 11376085) (aadress Raadama küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64402) poolt esitatud keskkonnakompleksloa saamise taotluse osas on tehtud...

Põlva Maavalitsus -          02. ja 16.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 15.mai; 05. ja 19.juuni; kell 08.00 Mikitamäe...

Viisakoordinaatori uue aasta esimese poole vastuvõttude graafik

Põlva Maavalitsus -          02. ja 16.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 15.mai; 05. ja 19.juuni; kell 08.00 Mikitamäe...

Meeksi, Räpina  ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 Viluste Põhikoolis toimunud ühisvolikogu tulemusena ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku...

Meeksi, Räpina ja Veriora vallad kinnitasid ühinemislepingu

Meeksi, Räpina  ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 Viluste Põhikoolis toimunud ühisvolikogu tulemusena ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku...

Mikitamäe ja Värska vallavolikogud ei võtnud oma 22.12.2016 istungil vastu ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsust. Meeksi, Räpina ja Veriora...

Ühinemas on Meeksi, Räpina ja Veriora vallad

Mikitamäe ja Värska vallavolikogud ei võtnud oma 22.12.2016 istungil vastu ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsust. Meeksi, Räpina ja Veriora...