22.03.23

Kooli 1, 64504 Räpina 

Toimetaja Meriliin Vahesaar

rahvaleht@rapina.ee
Taskutelefon +372 515 9271

Toimetaja vastuvõtt kokkuleppel.

Räpina Rahvaleht ilmub 11 korda aastas. Juulikuus ajalehte ei ilmu.

 

Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 7. kuupäevaks.

Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes (alus: korraldus 01.10.2019 nr 2-3/655)

1.1 Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): eraisikule 2 eurot; juriidilisele isikule 8 eurot;
1.2 Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): eraisikule 5 eurot; juriidilisele isikule 14 eurot;
1.3 Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): eraisikule 8 eurot; juriidilisele isikule 30 eurot;
1.4 Juriidilise isiku eriline ärikuulutus (maht 17 x 17 cm) 40 eurot;
1.5 Sisuturunduslik artikkel lisadeta 60 eurot;
1.6 Sisuturunduslik artikkel piltide ja viidetega 100 eurot.
1.7 Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuulutused, sh kolmanda sektori ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
1.8 Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse avaldada üks kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni 8 x 16 cm.