Elukohatõend ja rahvastikuregistri väljavõte

11.11.22
KIRJELDUS
Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud
abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.
Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.
Väljavõte väljastatakse asutusse kohale tulles koheselt või kokkuleppel avaldajaga mõistliku aja jooksul.

TAOTLEMINE

Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks on neli võimalust:

  1. kasutada rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  2. saata avaldus e-postiga (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  3. saata avaldus postiga Räpina Vallavalitsusele aadressil Kooli tn 1, 64504 Räpina linn (avaldusele lisada koopia kehtivast isikut tõendavast dokumendist);
  4. täita avaldus kohapeal.

Taotlusvorm
avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektroonselt täidetav)

Vajaminevad dokumendid:
kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

rahvastikuregistri seadus
perekonnaseisutoimingute seadus

MENETLEMINE
Elukohatõendite ja rahvastikuregistri väljavõtete avaldusi võtavad vastu
Räpina Vallavalitsuses (Räpina  linn Kooli tn 1, II korrus)
Kantseleispetsialist Eva Morel, eva.morel@rapina.ee 
tel 799 9509
Vastuvõtuajad: E 13-16; T 9-12

Meeksi teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik)
Kantseleispetsialist- Ene Tammekun  ene.tammekun@rapina.ee 
tel 7303 431
Vastuvõtuajad: E-N 9.00-13.00