Elluviidud projektid

« Tagasi

Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine, parandades samal ajal valguse kvaliteeti ning suurendades kohalike elanike rahulolu ja turvalisust.

Projekti nimi: Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Taotleja: Räpina Vallavalitsus

Projektiga kavandatavad tegevused ja oodatavad tulemused
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud 1225 valgustuspunkti. Rekonstrueerimise käigus võeti kasutusele säästlikum LED-tehnoloogia, mis võimaldas saavutada elektrienergia vähenemise 335,64 MW/h aastas ning arvestusliku süsihappegaasi vähenemise 365,85 t aastas. Energiasääst saavutatati ökonoomsemate LED-valgustite ja uue juhtimissüsteemiga. Valgustitesse paigaldati tehases eelprogrammeeritud astmeline dimmerdus:
- Kella 05.00-st kustumiseni ja süttimisest kuni 22:00-ni töötavad valgustid 90% võimsusel.
- Kella 22.00-st kuni 00.00-ni töötavad valgustid 70% võimsusel.
- Kella 00.00-st kuni 05.00-ni töötavad valgustid 40% võimsusel.

Valitud valgustitega viidi minimaalseks ka valgusreostuse mõju. Valgustite lubatud valgusvärvus on 4000K ja 3000K.

Projekti abikõlblik maksumus
458 694,19 eurot
Toetuse summa
233 934,03 eurot
Valla kohustus 
224 760,16 eurot

Projekti elluviimise aeg
01.09.2019 – 31.12.2021

Programm/meede
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.3 „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevus 6.3.1 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" mida rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond. Rakendusüksuseks on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, rakendusasutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.