Elluviidud projektid

Kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine Räpinas, Vilakas ja Petseris

Projekti eesmärgiks on alal hoida ja edendada kohalikke traditsioonilisi oskusi ja nende oskuste laiemat kasutamist nii igapäevaelus kui ka ärilises tegevuses.

 

Projekti nimi: Kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine Räpinas, Vilakas ja Petseris/ Promoting Heritage - Development of the centres  for culture and creative industries in Räpina, Pechory and Vilaka/ Promoting Heritage 

Taotleja: Räpina Vallavalitsus


Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on alal hoida ja edendada kohalikke traditsioonilisi oskusi ja nende oskuste laiemat kasutamist nii igapäevaelus kui ka ärilises tegevuses.


Tegevused

Räpina valla, Petseri rajooni ja Viļaka omavalitsuse piiriülese projekti „Promoting Heritage" raames renoveeritakse Räpinas Sillapää mõisa keskuses asuv tall-tõllakuur, millest kujundatakse kohaliku kultuurielu ja loomemajanduse elavdamiseks Räpina piirkonna loomemajanduse keskus.

Projekti raames luuakse Räpina loomemajja kangastelgede ja õmblemise ruum, savikoda, klaasikoda, pruulikoda, rahvaköök, nahakoda, küünlakoda, kunstiateljee, fotokoda ja helikoda. Loomemajas luuakse võimalused näituste ja seminaride läbiviimiseks.

 

Tulemused

Loomemajas on kohalikele elanikele loodud kaasaegsed loometingimused, võimalused aktiivselt loometööga tegeleda, osaleda loomemajas korraldatavatel üritustel, programmides, tegevustes, kursustel.

Koostöös SA Räpina Inkubatsioonikeskusega (Räpina Äriabikeskusega) on piirkonnas tegutsevatele loovatele ja ettevõtlikele inimestele võimalik pakkuda väga erinevaid tugiteenuseid – konsultatsioone, abi kontaktide ja  koostööpartnerite leidmisel, täiendkoolitusi, kontaktüritusi, ruume ja  füüsilist tegevuskeskkonda.

 

Maksumus

902 028 eur

Valla kohustused
90 202,80eur
Toetus
811 825,20 eur
Kellele taotlus esitatakse
Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrument (ENPI)
Millise programmi/meetme raames

Eesti-Läti-Vene piiriülene koostööprogramm
Algus- ja lõpptähtaeg

12.01.2012 - 31.12.2013

Projekti kodulehekülg:

http://heritage.rapina.ee/